s  
   


 
   

                                                                                                                                                                  
ABOUT ME…

Double life as an artist

In the decades since 1984 I have led an artistic double life. On the one hand I have been Sol Lewitt’s assistant (conceptual artist ), on the other hand I have been an independent artist. In this period I travelled a lot meeting a variety of cultures in Europe, North- America, Asia and Africa.

Besides developing and exposing  my own artwork in museums and galleries and the executing work for conceptual artist Sol Lewitt in the Netherlands and abroad, I made sure I,d have enough time for acquiring new expertise. By taking digital pictures and keeping on drawing and sketching I have recorded these new experiences. This diverse digital and paper archive will be my inspiration for the coming years.

Time for change

Three years ago I deliberately left my a comfortable artist residence in Hoorn. It was time to create a new working situation in a different environment. Time to force myself into a new perspective and adapt my artistic practice to it continuously. This well  considered alienation should help me scrutinize and fathom life and to a deeper level.
It was an experiment, a leap of faith, a process of which the outcome was hard to predict.

After reading a lot of books I always wanted to do I decided to travel to Palestina and Israël, and after that to Mexico. These travels have changed my view on life and world.
They have showed me the way to the future way of the shipping of my art work.

New inspiration, new work

After these travels and half year of a solitary stay in a tent on the windy isle of Vlieland I investigated many of my older drawings, installations ,sculptures, and photographs deeply. This research is now the source of my inspiration for new work, shaped by a mixture of varieties of techniques with instantaneous aspects and earlier experiences.
I am more and more deeply aware that life is not a logical sequence of logical steps.
Life is an interlinkage, sometimes widely and other times finely mazed, of personal facets.
Memories of which resound in my work.

Wim Starkenburg 2017


ABOUT ME…

De afgelopen decennia heb ik een artistiek dubbelleven geleid. Enerzijds als assistent van Sol Lewitt, anderzijds als zelfstandig kunstenaar. Gedurende deze periode heb ik veel gereisd en ben daardoor in contact gekomen met uiteenlopende culturen binnen Europa, de Verenigde Staten, Azië en Afrika. Naast het maken en exposeren van eigen werk in musea en galerieën en het veelvuldig  ondersteunen van Sol Lewitt in binnen- en buitenland, reserveerde ik altijd voldoende tijd om nieuwe kennis op te doen, te fotograferen en tekeningen te maken van mijn ervaringen. Derhalve beschik ik thans over een groot en divers samengesteld archief waaruit ik voor de komende jaren inspiratie kan putten.
Twee jaar geleden heb ik bewust mijn atelier in Hoorn verlaten. Het was tijd om in een andere omgeving een nieuwe werksituatie te creëren, mezelf te dwingen het leven vanuit een ander perspectief te beschouwen en mijn artistieke praktijk daaraan aan te passen. Ook wilde ik door deze bewust gekozen ‘vervreemding’ de wereld en het leven beter leren doorgronden. Het was een experiment, een sprong in het diepe, een proces waarvan de uitkomst zich niet liet voorspellen.
Na het lezen van een aantal boeken van de Israëlische schrijver Amos Oz besloot ik een reis te maken naar Israël en Palestina en daaropvolgend naar Mexico-City. Deze reizen hebben mijn wereldbeeld veranderd en mij de weg gewezen hoe ik de komende tijd mijn werk vorm wil geven. Na het reizen en na een langdurig verblijf op het Waddeneiland Vlieland heb ik veel tekeningen die ik in het verleden heb gemaakt aan een grondig onderzoek onderworpen. Nu dienen zij als bron van inspiratie voor nieuw werk, bestaande uit uiteenlopende mengelingen van handelingen met momentane aspecten en eerder opgedane ervaringen.  Ik ben mij er meer, of zelfs beter,  dan ooit van bewust geworden dat het leven geen opeenvolging van logische stappen is, maar een nu eens wijd- dan weer fijnmazige vervlechting van persoonlijke facetten, waarvan herinneringen doorklinken in mijn werk.

Naast het tekenen en realiseren van wandtekeningen maak ik foto’s.  Laatstgenoemden worden afhankelijk van tijd en locatie naast elkaar geplaatst. Vaak weloverwogen, soms intuïtief. Elke foto is een bevroren moment op mijn tijdlijn en weerspiegelt een symptomatisch tijdsbeeld dat zich verklaart in een individuele, vrije interpretatie. De context verandert voortdurend, al naar gelang de samenvoeging van de verschillende opnames.  Ondanks deze veranderingen blijft de context leidend omdat zij de kijker aanspoort  om vanuit het onbewuste te associëren en hem te confronteren met de eigen ervaringen in het leven.

 


 

 


©2018 Copyright Wim Starkenburg. All rights reserved. Ontwerp en techniek door Berber Starkenburg